Izdaci za javno zdravstvo
Ukupan iznos(€): 165.954.621,77  Učešće u ukupnom budžetu: 4.72 %

Zdravstvo - neklasifikovano na drugom mjestu
Ukupan iznos(€): 5.791.828.67  Učešće u ukupnom budžetu: 0.16 %

Zdravstvo - istraživanje i razvoj
Ukupan iznos(€): 119.300,00  Učešće u ukupnom budžetu: 0.00 %