Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mjestu
Ukupan iznos(€): 7.785.916,69  Učešće u ukupnom budžetu: 0.22 %