Službe policije
Ukupan iznos(€): 63.343.151,62  Učešće u ukupnom budžetu: 1.80 %

Sudovi
Ukupan iznos(€): 31.734.011,04  Učešće u ukupnom budžetu: 0.90 %

Javni red i bezbjednost - neklasifikovano na drugom mjestu
Ukupan iznos(€): 13.586.603,96  Učešće u ukupnom budžetu: 0.39 %

Zatvori
Ukupan iznos(€): 7.626.928,68  Učešće u ukupnom budžetu: 0.22 %