Vojna odbrana
Ukupan iznos(€): 36.313.400,90  Učešće u ukupnom budžetu: 1.03 %

Odbrana - neklasifikovana na drugom mjestu
Ukupan iznos(€): 118.375,36  Učešće u ukupnom budžetu: 0.00 %