Otplata duga i kamate
Ukupan iznos(€): 243.093.868,64  Učešće u ukupnom budžetu: 6.91 %

Finansijski i fiskalni poslovi
Ukupan iznos(€): 48.515.336,52  Učešće u ukupnom budžetu: 1.38 %

Izvršni i zakonodavni organi
Ukupan iznos(€): 32.900.313.30  Učešće u ukupnom budžetu: 0.94 %

Inostrani poslovi
Ukupan iznos(€): 11.977.345,33  Učešće u ukupnom budžetu: 0.34 %

Ostale opšte službe
Ukupan iznos(€): 8.712.496,09  Učešće u ukupnom budžetu: 0.25 %

Osnovno istraživanje
Ukupan iznos(€): 3.828.424,55  Učešće u ukupnom budžetu: 0.11 %

Službe planiranja i statistike
Ukupan iznos(€): 1.560.193,50  Učešće u ukupnom budžetu: 0.04 %

Opšte javne službe-neklasifikovane na drugom mjestu
Ukupan iznos(€): 1.366.307,50  Učešće u ukupnom budžetu: 0.04 %

Kadrovske službe
Ukupan iznos(€): 1.092.076,28  Učešće u ukupnom budžetu: 0.03 %

Ekonomska pomoć zamljama u razvoju i zemljama u tranziciji
Ukupan iznos(€): 826.347,33  Učešće u ukupnom budžetu: 0.02 %

Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti
Ukupan iznos(€): 242.770,50  Učešće u ukupnom budžetu: 0.01 %

Opšte službe
Ukupan iznos(€): 100.000,00  Učešće u ukupnom budžetu: 0.00 %