Vizuelizacija budžeta Crne Gore za 2014. godinu

Svjesni da je od ogromnog značaja da građani razumiju ukupan budžetski proces, kako bi se mogli kvalitetno uključiti u proces konsultacija prilikom njegove izrade i usvajanja, razvili smo ideju prezentovanja godišnjeg budžeta na vizuelno razumljiv i jednostavan način. Na ovoj stranici građani su u prilici da vide pregledniju sliku budžetskih podataka, kroz ilustracije i grafičko predstavljanje. U narednom periodu, naš prioritet će biti izrada sveobuhvatnijeg i detaljnijeg idejnog rješenja za predstavljanje budžetskih podataka, kako bi građani bili u mogućnosti da sami vrše različite analize.
Marija Radenović, portparol

Socijalna zaštita
Ukupan iznos: 494.776.948,93€
Učešće u budžetu: 14.07%
Socijalna zaštita


Opšte javne službe

Zdravstvo


Obrazovanje


Ekonomski poslovi

Javni red i
bezbjednostOdbranaSport, kultura
i religija

Zaštita životne
sredine

Poslovi stanovanja
i zajednice

Poreski kalkulator

Zaposleni i poslodavci mjesečno izdvajaju sredstva kako bi se finansirale penzije, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, kao i djelatnosti Države i pružanje usluga građanima.

Pomoću ovog kalkulatora možete saznati koliko se novca troši na svaku od ovih namjena. Jednostavnim odabirom iznosa neto plate koju primate, aplikacija izračunava koliko poslodavac i zaposleni svakog mjeseca izdvajaju za doprinose za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, te za poreze, iz kojih se, između ostalog, finansiraju usluge i poslovi od opšteg javnog interesa.


* Porez na bruto zaradu na iznos do 720 eur je 9 %, porez na bruto zaradu na iznos preko 720 eura je 15% (porez od 15 % je krizni porez koji se primjenjuje od februara 2013. do 31.12.2014.)
** Prirez se obračunava na teret poslodavca i to 15% na ukupan porez.

Unesite Vašu neto platu:


Bruto plata: 746.27 €
Ukupan trošak za zaradu: 831.21 €

Porez*   9% i 15% 68.74 €
Doprinosi za fond PIO   152.99 €
  na teret zaposlenog 15.0% 111.94 €
  na teret poslodavca 5.5% 41.04 €
Doprinosi za zdravstvo   91.79 €
  na teret zaposlenog 8.5% 63.43 €
  na teret poslodavca 3.8% 28.36 €
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 7.46 €
  na teret zaposlenog 0.5% 3.73 €
  na teret poslodavca 0.5% 3.73 €
Fond rada     1.49 €
  na teret poslodavca 0.20% 1.49 €
Prirez**     10.31 €
  na teret poslodavca 15.00% 10.31 €